Opbevaring

Opbevaring inden anodisering

For at sikre emnerne før anodisering skal de opbevares indendørs og på et relativt tørt sted. Hvis det ikke er muligt, anbefales en beskyttelsesanodisering på 5µ  (my)
–eller at pålægge en folie, som begge hindrer tæring og dermed huller i den endelige anodisering. HAI kan varetage begge dele.

 

Levering

Emner til anodisering bør emballeres ved levering. Emballeringen har som formål at beskytte mod ridser eller skrammer, som let opstår i aluminium, der er et forholdsvis let materiale.

  • Plader: Trærammer

  • Profiler: Indpakket i pap med papir eller plastik mod profilernes synlige flader og træramme

Beskyttelse

En eventuel beskadigelse kræver, at emnet slibes og evt. børstes før den efterfølgende behandling. Bejdsningen, der foregår før anodisering, kan kun delvist fjerne en skade.

Bygningsdele af aluminium må ikke udsættes for stød eller ridser. Derfor skal bygningsdele af aluminium først opsættes efter endt mure-, stuk-, pudse- og pladearbejde, så skader af for eksempel kalk- og cementspild på overfladen undgås.

Byggematerialer, der virker alkalisk, specielt under hærdningsfasen, vil angribe oxydlaget. Byggematerialerne skal derfor skylles af med rigeligt vand.

Hvis mure- og pudsearbejde først udføres efter indbygning af aluminiumsdelene, skal aluminiummet dækkes med en kunststoffolie. Folien påføres, så stykkerne overlapper hinanden. På vinduesrammer, der især skal afdækkes mod sure og alkaliske opløsninger, trækkes folien fra nederst til øverst for at forbedre vandafløbet.