Covid-19

Myndighederne har vedtaget at gennemføre en række tiltag for at bremse udbredelsen af COVID-19 virus.
HAI følger myndighedernes udmeldinger dag for dag, samt følger allerede eksisterende og fremtidige anvisninger og agerer herefter.

HAI er pt. ikke berørt direkte af konkrete tiltag, hvorfor HAI produktion fortsætter som vanligt, og vi ser frem til at betjene vores kunderne som normalt,
under de givne omstændigheder.

For at minimere risikoen for smittespredning, har HAI har dog indført restriktioner internt samt eksternt.

  • Vareindleveringen og vareudleveringen sker med minimal kontakt mellem eksterne chauffører og HAI´s personale.
    Eksterne chauffører har ingen adgang til resten af HAI, og skal forblive ved og omkring deres køretøj.
  • Eksterne håndværkere på HAI holdes på et minimum, og alle skal efterleve HAI´s interne retningslinjer.
  • HAI minimerer alle eksterne og interne besøg, og der henstilles til at kontakten sker over telefon, mail, skype m.m.
  • HAI har etableret en intern plan for at opretholde produktionen, ved at isolere nøglemedarbejdere, have gode lagerbeholdninger
    og i bredest muligt omfang forudse eventuelle flaskehalse.
  • Situationen taget i betragtning må HAI dog gøre opmærksom på, at vi pt. befinder os i en force majeure-situation.

HAI ser frem til at situationen igen normaliseres, og skulle der være spørgsmål i forbindelse med ovenstående eller i al almindelighed kan HAI kontaktes på 0045-75622288 eller hai@hai.dk

Jan Køpke Rohdemejer
Administrerende direktørHAI