IHAA

A/S HAI Horsens er medlem af foreningen International Hard Anodizing Association forkortet IHAA, som blev grundlagt i 1989. Foreningen er en sammenslutning af internationale virksomheder, der tilbyder Hårdanodisering eller på engelsk Hard Anodizing.

IHAA´s formål er at fremme brugen af hårdanodisering gennem teknisk oplysning og uddannelse. Dette sker blandt andet ved afholdelse af seminaret IHAA Symposium, som afholdes hvert andet år, skiftevis i Europa og USA. Tillige er det en målsætning at etablere og udnytte et teknisk informationsforum mellem IHAA´s medlemmer.

ESTAL

A/S HAI Horsens er Associated Member af den Europæiske aluminiums overfladebehandlings forening ESTAL, European association for Surface Treatment on Aluminium. ESTAL er en sammenslutning af Europæiske anodiseringsforeninger eller enkelte anodiserings og pulverlakerings virksomheder, og leverandører til overfladebehandlings virksomheder.
Foreningens formål er at tjene og promovere medlemmerne på et internationalt niveau, ved at finde og dele udvikling inden for overfladebehandling af aluminium, samt bistå i udviklingen af ny teknologi.
ESTAL´s vision er at skabe en fælles europæisk platform for aluminiums overfladebehandling, og fungerer som industriens talerør og lobbyist i EU.

BusinessHorsens

A/S HAI Horsens er medlem af BusinessHorsens, som er en uafhængig medlemsorganisation med formålet at katalysere udvikling og innovation i virksomheder. Foreningen har mere end 730 lokale virksomhedsmedlemmer i og omkring Horsens, og samarbejder med Horsens Kommune og Væksthus Midtjylland.

Foreningen fungerer som sparringspartner og drivkraft for erhvervslivet, og har til formål at være katalysator for udvikling og innovation, samt skabe gode rammebetingelser for virksomheder i Horsens Kommune.

 

InterForce

A/S HAI Horsens er medlem af Interforce under Region Midtjylland. 1850 virksomheder støtter i dag Interforce, der blev etableret i 1999, og har en komité bredt sammensat af topchefer fra en række private og offentlige virksomheder, institutioner og organisationer.

Interforce er et samarbejde mellem forsvaret, civile private og offentlige virksomheder omkring forsvarets brug af det frivillige personel. Interforce formål er at forbedre forholdene for disse mennesker, der står med både en militær og en civil forpligtelse, når forsvaret bruger de ”skjulte” ressourcer.

DI – Dansk Industri

A/S HAI Horsens er medlem af DI – Dansk Industri og har her igennem tiltrådt Industriens hovedoverenskomst mellem DI og CO industri, samt Industriens Funktionæroverenskomst.

DI – Dansk Industri er både en bredt funderet erhvervsorganisation og en arbejdsgiverorganisation. DI deltager i overenskomstforhandlingerne, og er med til at sætte og påvirke den politiske dagsorden. Det er DI’s fornemmeste opgave, at være med til at skabe de bedste rammer for dansk erhvervsliv. DI repræsenterer 10.000 virksomheder i Danmark, som beskæftiger 1 mio. medarbejdere, heraf halvdelen i udlandet.

 

Under DI – Dansk Industri er A/S HAI Horsens medlem af:

DI Horsens

DI Horsens er en af DI’s 19 regionalforeninger. Foreningen repræsenterer DI’s medlemsvirksomheder i de fire kommuner Horsens, Hedensted, Odder og Samsø.

DI Horsens arbejder for at skabe gode vilkår og vækst for lokale virksomheder, ofte i et tæt samarbejde med de kommunale politikere, og embedsmænd, samt de lokale uddannelsessteder.

 

 

Fremstillingsindustrien

Fremstillingsindustrien er en medlemsforening under DI for den danske fremstillingsindustri, her under Metal- og Maskinindustrien, foreningen skaber fagligt fællesskab og synergi.

Visionen er gennem en vedholden akkvisitionsindsats at samle brancheområdets virksomheder, og derigennem at forbedre virksomhedernes forretningsmuligheder og fremme antallet af arbejdspladser i Danmark.

Foreningen vil tilbyde netværksmuligheder med det formål at styrke medlemmernes faglige og kommercielle muligheder gennem aktivt samarbejde.

 

Netværk Energi og afgifter

DI Energi er et fagligt fællesskab for tunge energi forbrugere og virksomheder i den danske energibranche. DI Energi arbejder for gode erhvervsvilkår for energibranchen, for et godt innovationsmiljø, for en stærk branding af branchen og dens eksport af energiteknologi og -viden fra Danmark til udlandet.

 

Netværk – Alu Danmark

Aluminium Danmark er et branchenetværk for virksomheder, der arbejder i aluminium. Netværket arbejder tæt sammen med både industri og forskningsinstitutioner for at sikre de bedste grundvilkår for vækst i branchen. Netværksorganisationens hovedopgaver består i at videns formidle, udvikle teknologi og produkter, miljøudvikle, være i dialog med andre interessenter, samt formidle markedsinformation.

Under Alu Danmark deltager A/S HAI Horsens i Tysklandskonsortiet One Stop Alu, som arbejder for øget eksport til Tyskland

Netværk for Yngre Ledere

Netværk for Yngre Ledere under Fremstillingsindustrien er et netværk for ledere under 45 år. Netværksgrupperne mødes 4 gange om året, og tjener som et kompetenceudviklingsforum inden for organisation og branche udvikling