Info om Aluminium

Info om aluminium

Aluminium er det stof, der forekommer i den største mængde i jordskorpen – ca. 8 %. Til sammenligning udgør jern ca. 5 %.

Fysiske egenskaber (99,99 Al)

0 W/ mºC
Varmeledningsevne 20ºC
0 m/ Ohm mm2
Elektrisk ledningsevne
0 Mpa
Elasticitetsmodul
0 kg/m3
Massefylde v/20ºC
0 ºC
Smeltepunkt
0 ºC
Kogepunkt

Hvad er aluminium?

Aluminium optræder i naturen som aluminiumoxyd, men kan ved en efterfølgende elektrolyseproces omdannes til metallisk aluminium. Processen er meget strømkrævende, hvilket er årsagen til, at aluminiumproduktionen traditionelt har været placeret på steder med adgang til billig strøm – for eksempel fra vandkraft.

Primær og sekundær aluminium

Aluminium produceret ved elektrolyse kaldes ”primær aluminium”. Aluminium, der genbruges ved omsmeltning, kaldes ”sekundær aluminium”. Energiforbruget ved produktion af sekundær aluminium udgør kun ca. 3 % af energiforbruget til produktion af primær aluminium.
Mange producenter af aluminium benytter i dag blandinger af primær og sekundær aluminium til fremstilling af handelslegeringer.

Aluminium Anvendes som:

Valg af ovenstående træffes ud fra overvejelser om samlet kostpris, samt den ønskede overflade finish.

En eller flere legeringer:

For at opnå det bedste resultat, skal man allerede i idéfasen beslutte, hvilken legering(er) der ønskes. Eksempelvis kan man ikke få samme legering i plader som profiler.

Anodiseringskvalitet og chargenummer

Langt de fleste aluminiums legeringer kan anodiseres, men resultatet af anodiseringen kan variere meget med baggrund i den valgte legering, samt hvilken fremstillingsmetode der er anvendt.

Legeringen fortæller, hvad legeringen består af, men ikke noget om ensartetheden og tilstanden.

Indenfor plade fremstilling har branchen udviklet forskellige betegnelser, som beskriver en given plades egnethed til dekorativ anodisering. Det vil oftest være legering 5005, hvor denne betegnelse anvendes, men ses også anvendt på andre legeringer.
AQ eller EQ benyttes om kvaliteter, som er visuelt ensartede efter anodisering.
NQ benyttes om legeringer, som oftest vil være visuelt uensartede efter anodisering.

Ved ønsket om ensartet udtryk på for eksempel en facade, skal det desuden sikres, at alt materialet kommer fra samme Charge.

HAI anbefaler altid en prøve anodisering, for at se det endelige resultat af en given batch.