QUALITY, SAFETY & ENVIRONMENT

ISO 9001 certifikat

HAI er ISO 9001 certificeret, og har været det siden 1993.
For HAI er ISO 9001 certificeringen grundstammen i vores daglige arbejde og vore relationer til hver enkelt kunde.

QUALANOD licens

HAI har opnået licens gennem QUALANOD.

QUALANOD er en global organisation, hvis formål er at opretholde og fremme kvaliteten af anodiseret aluminium.

QUALANOD standarden definerer retningslinjer og krav til såvel produktet som anodiserings- og testprocesser. For at afgøre om anodiseringen opfylder kundens behov, skal de specificerede resultater være entydige og målbare mod de tekniske specifikationer.

For at vi hos HAI kan opretholde vores QUALANOD licens, undergår vi løbende evalueringer og tests fra akkrediterede tredjeparts institutter.

En QUALANOD godkendelse er således med til at sikre, at du som kunde får et produkt, der leverer langsigtet værdi gennem god kvalitet.

REACH Erklæring

A/S HAI Horsens er bekendt med EU forordning EF nr. 1907/2006 REACH.
REACH står for “Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals” – (registrering, vurdering og godkendelse af, samt begrænsninger for, kemikalier).

Af de materialer og hjælpestoffer, som A/S HAI Horsens anvender, og som samtidig er omfattet af bestemmelserne i REACH, er A/S HAI Horsens at betragte som “downstream user”. Det betyder, at A/S HAI Horsens ikke har noget registreringsansvar.
A/S HAI Horsens rekvirerer løbende den nødvendige information fra vores leverandører for at opfylde vores forpligtelser i henhold til REACH.

CoC – Certificate of Conformity

Hvis du ved forespørgsel og/eller ved ordre har specificeret behov for udstedelse af overensstemmelsescertifikat – CoC – Certificate of Conformity, vil dette blive udarbejdet af vores kvalitetsafdeling og vedlagt dine emner ved afsendelse. Alternativt kan disse også sendes til oplyst mailadresse.

Tag os med på råd fra starten

Har du ideen, så har HAI fleksible og kompetence rådgivere. Få en kompetent vejledning og en innovativ tilgang til projekterne, men I endnu er i idefasen. Tidligt og uforpligtende møde med vore rådgivere giver bedre kvalitet og økonomi.

Ring på tlf. +45 75 62 22 88