Info om anodisering

Anbringer man rå aluminium udenfor, vil lufttens ilt gå i forbindelse med aluminiummet og danne en tynd belægning af aluminiumsoxid på ca. 0,2 my. Den naturlige oxidering, som foregår i ubeskyttede og ukontrollerede omgivelser, vil yde en begrænset beskyttelse, og visulet gøre aluminium gråsort og trist at se på.

Anodisering er identisk med den naturlige oxidering, men med baggrund i teknikken kan man øge lagtykkelsen markant og opbygge et krystallinsk lag af AluminiumOxid i en tykkelse på op til 100 µm.

 

Anodisering ved A/S HAI Horsens

HAI Horsens har udviklet mange forskellige varianter af anodisering, som sikre at det opbyggede Oxidlag lever op til diverse konkrete standarder, og kundens forventninger.

I princippet findes der ikke god og dårlig anodisering, men der findes variationer som er uegnet til en given applikation. F.eks. er det meget forskellige typer af Anodisering som anvendes til hhv. korrosionsbeskyttelse og optimal vedhæftning.
Aluminiumoxid ved HAI er stort set transparent. Det er årsagen til at man bevarer det metalliske udseende efter overfladebehandling. Det er en væsentlige forskel fra de fleste andre typer af overfladebehandling.

 

Struktur og farve

Ved ønsket om specielle strukturer og farver, vil man oftest skulle tilføje supplerende processer til overfladebehandlingen. Der findes et utal af muligheder for at kombinere det transparente oxidlag med diverse strukturer og farver. Disse muligheder er beskrevet under for – og efterbehandlinger.

Det er således den samlede kombination af behandlinger, som leder til den ønskede slutfinish.

Anodiseringsnavnet beskriver overordnet processen. Den specifikke metode kan yderligere beskrives ved hjælp af den aktive syrer som anvendes.

Den største metode og mest anvendte metode er Svovlsyre anodisering, men metoder som anvender andre syrer som, oxalsyre, phosphorsyre, borsyre, vinsyre, kromsyre eller specielle kombination er også mulige.
HAI tilbyder de fleste metode som standard, og særlige metoder ved konkret forespørgsel.

Anodisering har mange navne i Danmark og udlandet.

F.eks.:

Aluksering

Anodizing

Anodisering

Eloksering

Eloxering

Eloxal

Eloxieren